Typizované skleníky „Ke stěně“

Nabízíme výrobu typizovaného skleníku ke stěně. Skleníky jsou jsou zhotoveny z ocelové konstrukce, žárově zinkované, profilu ”C”. Sklo má tloušťku 4 mm, vysokou prostupnost slunečního záření a optimální stínicí činitel proti prudkému záření. Ukládá se do speciálního pryžového těsnění, zajišťujícího dokonalou těsnost skleníku. Otevírání vstupních dveří je posuvné. Větrání větracími okny se ovládá automatickými zvedáky. Podezdívku tvoří železobetonové patky (piloty) o délce 80 cm, zapuštěné v zemi do hloubky 60 cm pod každou stojnou. Mezi patky se vkládají základové desky o délce odpovídající jednomu modulu (87,5 cm) a výšce 40 cm, zapuštěné v zemi do hloubky 20 cm. Skleník lze dodat i bez podezdívky, pokud si ji zákazník zhotoví vlastními prostředky. Rozměry a plánek potřebné podezdívky ke správnému usazení konstrukce skleníku zašleme na vyžádání.

Rozměry skleníku lze upravit dle požadavků zákazníka.

 

Uvedené rozměry jsou nejčastěji požadované zákazníkem.

 

Typizované skleníky „stojící volně na ploše“

Skleník je zhotoven z ocelové konstrukce, žárově zinkované, profilu ”C”. Sklo má tloušťku 4 mm, vysokou prostupnost slunečního záření a optimální stínicí činitel proti prudkému záření. Ukládá se do speciálního pryžového těsnění, zajišťujícího dokonalou těsnost skleníku. Otevírání vstupních dveří je posuvné. Větrání větracími okny se ovládá automatickými zvedáky. Podezdívku tvoří železobetonové patky (piloty) o délce 80 cm, zapuštěné v zemi do hloubky 60 cm pod každou stojnou. Mezi patky se vkládají základové desky o délce odpovídající jednomu modulu (87,5 cm) a výšce 40 cm, zapuštěné v zemi do hloubky 20 cm. Skleník lze dodat i bez podezdívky, pokud si ji zákazník zhotoví vlastními prostředky. Rozměry a plánek potřebné podezdívky ke správnému usazení konstrukce skleníku zašleme na vyžádání.

Šířku, délku i výšku typizovaného skleníku lez upravit dle potřeby zákazníka.